Kuukausittainen arkisto:syyskuu 2015

Markkinointi – tunnettuuden rakentamisesta asiakkaista huolehtemiseen

Markkinoinnin rooli on ollut isossa haasteessa – eikä vain pelkästään budjetin näkökulmasta. Markkinointijohto on joutunut päivittämään osaamistaan ja arvioimaan budjetin käyttöä nopeassa tahdissa viime vuosina. Samaan aikaan asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut nopeasti. Markkinointijohto on työskennellyt ”liikkuvan maalin” kanssa.

Haaste on ollut myös sisäinen koska markkinointijohto on joutunut myös rakentamaan sisäistä asemaansa uusiksi. Esimerkiksi markkinointijohto haluaisi laajentaa asemaansa myös asiakaskokemuksen johtamisen suuntaan, mutta toisaalta myös toimitusjohtajat haluavat ottaa tätä vastuuta itselleen. Tämä kävi ilmi The Economist -lehden ”The value of experience: How the C-suite values customer experience in the digital age” tutkimuksesta.

The value of experience: How the C-suite values customer experience in the digital age

Tuoreen tutkimuksen mukaan markkinointijohto on selkeästi siirtämässä painopistettä perinteisestä tunnettuuden rakentamisesta kohti asiakkaiden pysyvyyden varmistamiseen. Markkinointi ei enää ole yksittäisten kanavien suunnittelua tai tunnettuuden rakentamista, vaan markkinointia asiakkaan koko ostopolulla. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja myös uutta osaamista. CMO Clubin toteuttamassa tutkimuksessa oli 100 vastaajaa, jotka käyttävät yli miljoonan dollarin markkinointibudjettia.

Samassa yhteydessä on huomioitava Foundation Capitalin tutkimus, jonka mukaan markkinointijohdon investointi teknologiaan tulee kymmenkertaistumaan seuraavien 10 vuoden aikana. Nämä investoinnit auttavat analysoimaan asiakkaiden käyttäytymistä asiakaspolun eri vaiheissa ja kohdistamaan markkinointitoimenpiteet optimaalisesti.

Asiakaskokemus on nostanut nopeasti merkitystään ja sen strategisen painopisteen nousu vaatii uudenlaista ajattelua läpi organisaation. Ei ole itsestään selvää, että markkinointijohdolla on vastuu asiakaskokemuksen kehittämsestä. Se vaatii markkinointijohdon rohkeaa oman osaamisen kehittämistä ja uudenlaisen sisäisen aseman rakentamista. Paikka on lunastettava näyttöjen kautta. Kuten edellä kuvatut tutkimukset osoittavat, yritykset eivät keskity enää vain asiakkaiden hankintaan, vaan entistä enemmän asiakkaiden pysyvyyden ja elinkaaren arvon parantamiseen. Tässä muuttuneessa tilanteessa markkinointijohdolla on varmasti annettavaa – jos se on ajoissa hereillä.