Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2012

Onko markkinointijohto valmis muutokseen?

Markkinoinnin muutoksesta kirjoitetaan jatkuvasti mutta harvoin törmää perusteellisiin kartoituksiin joissa olisi selvitetty markkinointijohdon omaa käsitystä valmiudestaan käsitellä ja johtaa muutosta. Yllättävää kyllä, kiinnostavaa tietoa tarjoaa tällä kertaa IBM jo viime vuonna julkaistussa tutkimuksessaan ”From Stretched to Strengthened” josta löytyy myös erikseen Pohjoismaita käsittelevää tietoa. IBM:n tutkimus on osa laajempaa C-suite Study -sarjaa mutta tämä oli ensimmäinen kerta kun tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena markkinointijohdon keskuudessa. Kaikkiaan vastaajina oli yli 1700 markkinointijohdon edustajaa 64 maasta. Vastaajista oli 46 Pohjoismaista ja heistä puolestaan 14 Suomesta.

Tutkimus osoittaa että markkinointijohto taistelee suuren muutoksen parissa ja kärsii jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta. Suuri tuska liittyy kaikkien vastaajien mielestä jatkuvaan tiedon määrän kasvuun, sosiaaliseen mediaan, kanavien ja päätelaitteiden määrän kasvuun ja kohderyhmien muuttumiseen. On huolestuttavaa että Pohjoismaiset markkinointijohtajat kokivat olevansa juuri näissä kysymyksissä muita heikommin valmistautuneita muutokseen. Tulos perustuu siis jokaisen vastaajan käsitykseen omasta itsestään joten kulttuuritekijät voivat heijastua vastauksissa. Näiden vastausten perusteella Pohjoismaisten – myös suomalaiset – yritysten markkinointijohdolla ei ole kykyä tai valtuuksia toimia riittävän jämäkästi tässä murrosvaiheessa.

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä että digitalisoitumisen aiheuttamaan muutokseen voi vastata parhaiten panostamalla asiakaslojaliteettiin ja asiakaslähtöisyyteen. Tulos ennustaa samalla muutoksia markkinointijohdon tapaan ohjata ja organisoida tiiminsä toimintaa. Tämä tarkoittaisi siirtymistä pois kampanjalähtöisestä toiminnasta vuoropuhelun rakentamiseen. Kiinnostavaa on se että pohjoismaiset markkinointijohtajat ennustavat että 2015 markkinoinnin tärkein mittari on asiakaskokemus.

Mutta mitkä olivat vastaajien mielestä keskeisiä kehityskohteita jotta he pystyisivät vastaamaan tähän haasteeseen? Kolme keskeistä kehityshaastetta löytyy seuraavasta kuvasta. Kaikki tekijät liittyvät asiakaslähtöisyyteen ja jatkuvuuteen asiakassuhteessa.

Jos vuonna 2020 jo 80% kaikesta markkinoinnista on tavalla tai toisella digitaalista, markkinointijohdon tulisi jo toimia ja kehittää itseään ja tiimiään kohti Uutta Markkinointia. Tämä tutkimus kertoo että herääminen on tapahtunut mutta edessä on vielä tuskallinen arki.

Henkilökohtaisesti olen iloinen että voin olla edistämässä markkinoinnin muutosta muutosagenttina Aalto EE:n Change Marketing! -foorumissa!

Huomisen media käveli vastaan

Sosiaalisesta mediasta on sanottu ja kirjoitettu kaikki mahdollinen. Facebook, Groupon ja LinkedIn ovat listautuneet joten näistäkin on tullut tavanomaisia arkipäiväisiä yhtiötä. Keskellä tätä some-krapulaa, odottaessa seuraavaa innostavaa palvelua, on hyvä hetki muistuttaa siitä että digitalisoitumisen vaikutus mediakenttään ja sen kuluttamiseen on vasta alussa. Muutoksen asettaa oikeaan mittakaavaansa Isobar/Caratin tutkimus jossa ennustetaan median rakenteen muutosta vuoteen 2020.

Kun olin keskellä tämän jutun kirjoittamista, tapasin sattumalta Sanoma Kaupunkilehtien vastaavan päätoimittajan Janne Kaijärven. Keskustelu kääntyi sujuvasti tähän muutokseen ja lopulta hän konkretisoi muutoksen seuraavassa kuvassa näkyvään laitteeseen.

Tämä tekstikäytössä oleva medialukulaite mahdollistaisi vain Vartin lukemisen eikä se välttämättä tarvitsisi erillistä ulkoista virtalähdettä. Ja erityisen kiinnostavaa tässä on se että laitteen hinta on tarkoitus saada niin alas että se voitaisiin jakaa vaikka ilmaiseksi jokaiseen kotiin! Kun nyt palaamme takaisin tuohon ennusteeseen, tajuamme että vuoteen 2020 voimakkaasti kasvavat Internetin osuus ei tarkoita vain perinteisiä käsityksiä Internetin käyttötavoista vaan se tulee sisältämään vielä tuntemattomia, erityisesti mobiileihin päätelaitteisiin liittyviä tapoja käyttää Internetin tarjoamaa sisältöä. Facebook edustaa tässä tulevaisuudessa siis vain uuden alkua.

Median muutoksella on vaikutusta myös kuluttajien ostopäätösprosesseihin ja siksi myös brändien tulisi uudistua. Merkityksellinen sisältö tulee entistä tärkeämmäksi myös sosiaalisen median buumin jälkeen. Vanhat markkinoinnin mallit eivät toimi enää yhtä tehokkaasti ja markkinointijohto tuleekin kohtaamaan suuria haasteita löytääkseen oikeat keinot kohderyhmiensä tavoittamiseksi ja tulosten mittaamiseksi. Tämä toimiikin siltana seuraavaan aiheeseeni joka tulee käsittelemään markkinointijohdon käsityksiä omista kehitystarpeistaan.